Курсовые мероприятия

Межкурсовые мероприятия

Архив 2018

Архив 2017

Архив 2016

Архив 2015

Яндекс.Метрика


Гостевая книга
Применение информационно-коммуникационных технологий в условиях сельской школыАУЫЛ МЕКТЕБІ ЖАҒДАЙЫНДА АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАТИВТІК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Сулейменов Мұратбек Балтинович

Дюсенбаева Раушан Болатовна

«Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы Қарағанды облысы бойынша ПҚБАИ

Қарағанды қаласы

Білім беру сапасын арттыру барлық әлем қауымдастығы үшін маңызды мәселелердің бірі болып табылады. Еліміздің білім саласында білім беру сапасын арттыруға және ауыл мектептердегі оқу мен оқытуды жан-жақты жетілдіру бағытында көптеген бастамалар орын алды.

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПАРАДИГМА В ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКАМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Плешков Сергей Николаевич

Кенжетаев Берик Абаевич

ФАО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по СКО», г. Петропавловск, СКО

В Стратегии информатизации системы образования Республики Казахстан до 2020 года отмечено: разработка цифровых образовательных ресурсов приведет к созданию и развитию отечественной мультимедиа индустрии, которая, в свою очередь, обеспечит интенсивное развитие рынка электронных образовательных услуг, как значительного сегмента малого и среднего бизнеса.

 
ҚАЗАҚ ТІЛІ ПӘНІН ТАБЫСТЫ ОҚЫТУДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ТИІМДІ ТӘСІЛДЕР

Бахтиярова Рысқаным Жолболсынқызы

«Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы «БҚО ПҚБАИ» тұлғаны тәрбиелеу және әлеуметтендіру кафедрасының меңгерушісі

Омарова Ақмарал Нұрлыбекқызы

БҚО, Казталов ауданы, Мирон негізгі жалпы білім беретін мектебінің мұғалімі

Жаһандану қоғамында өмір сүріп жатқан жас буынды түсіндіру, баяндау әдістерімен таң қалдыра алмайтындығымыз кәміл. Ғылым мен техникасы жарыса дамыған жылдамдығы мол XXI ғасыр өзгерістеріне әр баланы бейімдеу ‒ бүгінгі ұстаздың алдына қойып отырған мақсатының бірі болмақ.

 
ФИЗИКАНЫ ОҚЫТУДА АҚПАРАТТЫҚ – КОММУНИКАТИВТІК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ МҮМКІНДІКТЕРІ

Хайнешова Зауре Халеловна

Батыс Қазақстан облысы, Казталов ауданы, Тереңкөл орта жалпы білім беретін мектебі

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 2012 жылғы 27 қаңтардағы  «Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту - Қазақстан дамуының басты бағыты» атты жолдауында: «Тұрғындардың компьютерлік сауаттылығын, соның ішінде әр түрлі ынталандырушы бағдарламалардың есебінен де көтеру қажет».

 
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ МАЗМҰНЫ- ЖАҢАШЫЛДЫҚҚА БАСТАМА

Гумарова Айнагуль Гилмановна

Жайық негізгі жалпы білім беретін мектебінің бастауыш сынып мұғалімі, БҚО, Ақжайық ауданы, Жайық ауылы

Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінде 2016-217оқу жылынан бастап жаңартылған білім беру  мазмұнына көшу сатысы басталып, оқушыларды кең ауқымды дағдыларға үйретуге, функционалдық сауаттылықтарын  арттыруға, адами құндылықтарын дамытуға көңіл бөліне бастады.

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ

Батырбекова Анаргуль Булатовна

Учитель русского языка и литературы, общая средняя школа имени Ф.Энгельса, село Сафоновка, Курмангазинский район, Атырауская область

Мы живем в мире, когда все процессы тесно взаимосвязаны между собой. Чтобы экономика, политика, культура, информационный обмен достигли совершенства, чтобы государство способно было удовлетворить потребности каждого казахстанца, чтобы везде царил мир, дружба и благополучие, необходимо идти в ногу со временем, необходимо взаимовыгодное сотрудничество.

 
АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ ИКТ

Сарсенова Айгуль Максутовна

Учитель русского языка и литературы, Зам директора по УВР, Аксуатская общая средняя общеобразовательная школа

Президент РК Н.А. Назарбаев в Послании народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» определил одним из важных приоритетов - улучшение качества человеческого капитала трансформация образования центральное звено новой модели экономического роста.

 
АУЫЛ МЕКТЕПТЕРІНДЕ АКТ ҚОЛДАНУДАҒЫ КЕЗДЕСЕТІН ҚИЫНШЫЛЫҚТАР

Хамидоллина Қымбат Нурмагамбетовна

БҚО, Сырым ауданы, ЖББ Талдыбұлақ орта мектеп- балабақша кешенінің  орыс тілі пәні мұғалімі

Уақыт зымырап  өткен сайын заман да өзгеріп, кешегі жаңа нәрсе бүгін қолданыстағы  үйреншікті нәрсеге айналуда. Сондықтан да бүгінгі  білім саласына да көптеген өзгерістер еніп, кешегі қолмен сызған таблицалар мен  бояумен жазған цитаталарымыз  күні бүгінде  архивтарға кетіп, оның орнына компьютерлер мен  Интернет желісінене алынған ресурстар басуда.

 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ХИМИИ В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ

Умбетьярова Елена Борисовна

Федоровская общая средняя общеобразовательная школа №1, поселок Федоровка, Теректинский район, Западно – Казахстанская область

Инновационные технологии в образовании — педагогические технологии, основанные на использовании современных достижений науки и информационных технологий. Они направлены на повышение качества подготовки специалистов, развитие у учащихся творческих способностей, умения самостоятельно принимать решения.

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ

Бердникова Елена Анатольевна

Федоровская общая средняя общеобразовательная школа №1, поселок Федоровка, Теректинский район, Западно – Казахстанская область

Современная общеобразовательная школа должна формировать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяющие современное качество содержания образования.

 
АУЫЛ МЕКТЕПТЕРІНДЕ ТАРИХ ПӘНІН ОҚЫТУ БАРЫСЫНДА АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ ТИІМДІ ҚОЛДАНУ

Жаумбаева Айша Ерлановна

Батыс Қазақстан облысы, Зеленов ауданы, Қасым Ахмиров атындағы ЖОББМБ

Презентация

Оқытудың басты мақсаты – оқыту мен тәрбиелеуде жеке тұлғаны тәрбиелеу, заман ағымына қарай өмір сүру үшін олардың азаматтық көзқарасын қалыптастыру.  Елбасы Н.Назарбаев «Тарих өткеннің сабағы, алдындағының кейінгіге өнегесі» дегендей, болашағымыздың іргесі берік болуы үшін, еліміздің өткен тарихын меңгерте отырып, өмірлік ұстанымдарын бекітіп, көкірегі ояу, тарихи саналы азаматты тәрбиелеу тарих сабағының негізгі міндеттері болып табылады.

 
АУЫЛ МЕКТЕПТЕРІНДЕГІ ШЕТ ТІЛІН МЕҢГЕРТУДЕ АКТ-НЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ

Демешева Амина Куанышовна

БҚО, Сырым ауданы, ЖББ Талдыбұлақ орта мектеп-балабақша кешені КММ ағылшын тілі пәні мұғалімі

Егеменді еліміздің тәуелсіздігінің 25 жылдығында Елбасымыздың зор еңбегі мен халқымыздың татулығының арқасында еліміз 70 жылда болмаған жетістіктерге жетті. Осындай бейбіт тіршілікте қалалық жердегі бала санының күрт артқаны жақсы болса,ал шалғай ауылдық жерлердегі жұртшылықтың жұмыссыздық пен бала санының аз болуынан халықтың жаппай көшуі – шағын жинақты мектептердің пайда болуына әкеп соғып отыр.

 
БАСТАУЫШ СЫНЫПТА АҚПАРАТТЫ КОММУНИКАТИВТІ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ПАЙДАЛАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ

Бияшева Гулжан Ибраемовна

БҚО, Ақжайық ауданы «Қ.Байсықов атындағы орта жалпы білім беретін мектеп» КММ-сінің Бастауыш сынып мұғалімі

Қазақстан Республикасының «Білім» туралы Заңының 8-бабында «Білім беру жүйесінің басты міндеттерінің бірі – оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» деп атап көрсеткен. Осыған орай бүгінгі ұстаздардың алдында оқушыға білім, білік, дағдыларын игертіп қана қоймай, қабылдауын, ойлауын, қиялын, сезімдерін, ерік-жігерлерін, яғни жан-жақты, азат, шығармашыл, өз бетімен жұмыс жасай білетін, бәсекеге қабілетті жеке тұлғаны дамыту міндеттері де тұр.

 
АҒЫЛШЫН ТІЛІ САБАҒЫНДА АҚПАРАТТТЫҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР АРҚЫЛЫ ТІЛ ТОСҚАУЫЛЫН ЖОЮ

Айсагулова Нурслу Курмангалиевна

Батыс Қазақстан облысы Бөрлі ауданы Ақсай қаласының №7 жалпы орта білім беретін мектебі

Біріккен Ұлттар Ұыймының шешімімен «ХХІ-ғасыр –ақпараттандыру ғасыры» деп аталады. Қазіргі кезде әр елдегі ақпараттық тенхнолгиялардың даму деңгейі алдыңғы атардағы дүниежүзілік елдер экономикасының даму белгісі болып саналады.Қазақстан Республикасы  да ғылыми-техникалық прогрестің негізгі белгісі қоғамды ақпараттандыру болатын жаңа кезеңі енді.

 
АУЫЛ МЕКТЕБІ ЖАҒДАЙЫНДА АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАТИВТІК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ

Абдырахманова Дамеш Карловна

БҚО, Зеленов ауданы, «Зеленов аудандық білім беру бөлімінің Мичурин жалпы орта білім беретін «мектеп – балабақша» кешені» КММ информатика пәні мұғалімі

Мектеп — әлеуметтік мәселелердің ішіндегі ең өзектісі.  Ауыл мектебінің мәселелесі – қазақтың елдігінің мәселесі. Ауыл  мектебінде  - қазақ ұлтының болашағы, үміт артқан ертеңі, ата-ана, халық арманын арқалаған жас жеткіншек – ұрпағы оқып, тәрбиеленіп, өсіп жатыр.

 
ЖАҢА АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ ҚҰРАЛДАРЫН САБАҚ БАРЫСЫНДА ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ

Аккулова Зулфия Маратовна

ІІ санатты бастауыш сынып мұғалімі, Подстепный №1 жалпы орта білім беретін мектебі, Теректі ауданы, БҚО

Қазіргі таңда білім саласында жүріп жатқан реформалардың басты мақсаты - өрісі кең, білімді тұлғаны қалыптастыру. Осыған орай, Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев білім деңгейінің өсуіне үлкен үміт артып отыр. «Ұстаздық еткен жалықпас», -  деп ұлы Абай атамыз жырлағандай, шәкіртіне сапалы білім беріп, жақсы бағытқа тәрбиелеу - әрбір ұстаздың басты міндеті екені белгілі.

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Сулейменова Роза Сериковна

ЗКО, Теректинский район,  Аксуатская средняя общеобразовательная школа

XXI век – век высоких компьютерных технологий, это накладывает определенный отпечаток на развитие личности современного ребенка. Действительно, путь, по которому люди создают, строят, хранят, передают информацию - радикально изменился. Как следствие этого меняются формы коммуникации, обмена, работы. Ребёнок погружается в такой поток информации, что не успевает её рефлексировать, пережить, усвоить, то есть превратить в личное знание. Главное сегодня - научить работать с информацией, через научное познание развивать исследовательский стиль мышления.

 
АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ ОҚУШЫ БІЛІМІН ЖЕТІЛДІРУДЕГІ РӨЛІ

Дуйсенбаева Арнагул Имангазиевна

БҚО, Казталов ауданы, Қарасу орта жалпы білім беретін мектебінің математика пәнінің мұғалімі

Бүгінгі таңда жастарды оқытуға, оларға кәсіби білім беруге,мамандарды жан-жақты даярлауға қоғам мен мемлекеттің барынша назары аударылуда. Елімізде жүргізіліп жатқан білім саясаты әлемдік білім кеңістігімен ықпалдасуға бағдарланған. Әлемдік білім кеңістігіненжалпы білім берудің басылымдылық  мақсаты - өзгермелі білім жағдайында тез бейімделетін, өз жолын дұрыс таңдай білетін, оң шешім қабылдай алатын тұлғаны даярлау.

 
БАСТАУЫШ СЫНЫПТА АҚПАРАТТЫҚ- КОММУНИКАТИВТІК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ

Мухамбеткалиева Самал Сабитовна

БҚО, Казталов ауданы, Қарасу орта жалпы білім беретін мектебінің бастауыш сынып мұғалімі, І санаты, ІІІ денгейлі, мектеп тренері

Ұлы ағартушы Байтұрсынов айтқандай бастауыш сынып оқушыларына білімнің қыр-сырын жетік таныту, қабілеттерін шыңдау, кез-келген ортада өзін еркін ұстауға, Қазақстан Республикасының азаматы деген атқа лайық болатындай етіп тәрбиелеу - біздің міндетіміз болмақ. Осы орайда оқушылардың білім деңгейін арттыру - маңызды іс. Бұл мәселе көптеген жылдар бойы қарастырылып келе жатыр.

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ И ВО ВНЕКЛАССНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Иргалиева Светлана Мидхатовна

учитель географии, педагог дополнительного образования, СОШ им.С.Жаксыгулова, с.Таскала, Таскалинский район, ЗКО

Всем известно, что интегрированные уроки развивают потенциал самих учащихся, побуждают к активному познанию окружающей действительности, к осмыслению и нахождению причинно-следственных связей, к развитию логики, мышления, коммуникативных способностей.

 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ НЕОБХОДИМО СТРЕМЛЕНИЕ К ИННОВАЦИЯМ

Зулкашева Юлия Александровна

учитель информатики, СОШ им.С.Жаксыгулова, с.Таскала, Таскалинский район, ЗКО

В.Г. Белинский говорил: «Без стремления к новому нет жизни, нет развития, нет прогресса». Слова эти сказаны очень давно. Тогда о компьютерных технологиях  никто и не помышлял.  Но, мне  кажется, эти  слова о нём, о современном учителе,  об учителе, который стремится вперёд, который готов осваивать всё новое, инновационное и с успехом применять в практике своей работы. Я работаю учителем информатики в сельской школе, поэтому хочу поделиться своим опытом работы.

 
БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДА ДАРЫНДЫ БАЛАЛАРМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУДІҢ ЖОЛДАРЫ

Ғазезова Райгүл Мұқатесқызы

Жәңгір хан атындағы жалпы білім беретін орта мектебінің  жоғарғы  санатты бастауыш сынып мұғалімі, Хан Ордасы ауылы, Бөкейорда ауданы, Батыс Қазақстан облысы

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында мемлекеттік саясат негізінде ең алғаш рет «Әр баланың қабілетіне қарай интеллектуалдық дамуы жеке адамның дарындылығын таныту» сияқты өзекті мәселелер енгізіліп отырғаны белгілі. Дарынды балаларға білім беруді әр ғылымның бүгінгі дәрежесіне сәйкес жүргізу бір жағынан қоғамға талантты мамандар даярлауда тиімді болса, екінші жағынан қоғамға ерекше дарынды балалардың тек өзінің интеллектуалдық дамуын қамтамасыз етеді.

 
АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ ОҚУ ҮРДІСІНДЕ ҚОЛДАНУ ТИІМДІЛІГІ

Сапарова Нурия Сериккалиевна

Казталов ауданы, Ғ.Қараш атындағы Қараоба мектеп-гимназиясының тарих пәні мұғалімі

Қазақстан Республикасының білім беру жүйесін ақпараттандыру еліміздің даму стратегиясының негізгі бағыттарының бірі, себебі  XXI ғасыр-білім беру жүйесін ақпараттандырудың ғасыры.

 
АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ АУЫЛ МЕКТЕБІНДЕ ГЕОГРАФИЯ САБАҒЫНДА ПАЙДАЛАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ

Утепкалиева Маншук Жаксыгалиевна

География пәні мұғалімі, Батыс Қазақстан облысы,Теректі ауданы, Подстепный қазақ жалпы білім беретін мектебі

География сабағындағы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды ақпараттандыру ғасырында әр ауыл педагогы өзі таңдаған тың әдістемелік идеяларға негіздей білсе, білім сапасы үздіксіз көтерілері сөзсіз.

 
ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯ – МЕКТЕПТЕ

Гүлнафис Сағындыққызы Бердіғалиева

Мұхит атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің математика пәнінің мұғалімі, Қаратөбе ауданы, БҚО

Білім беру жүйесінің мақсаттарының бірі – әрбір адамға оның қызығушылығы, қабілеті мен қажеттілігін ескере отырып еркін және ашық түрде өмір бойы білім алуына мүмкіндік беру. Бұл мәселені мемлекет мектеп жүйесі, арнайы орта, жоғары оқу орындары арқылы, сонымен бірге қашықтан білім беру, ғылыми-техникалық революция  және қоғамдық өмірді ақпараттандыру арқылы жүзеге асыруда.

 
АУЫЛ МЕКТЕБІНДЕ МУЗЫКА ПӘНІ БОЙЫНША АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ

Сарсенгалиева Жаннагуль Ануарқызы

БҚО, Жәнібек ауданы, Жақсыбай ауылы, М.Б.Ықсанов атындағы орта жалпы білім беретін мектеп-балабақша кешенінің музыка пәні мұғалімі

Қазақстан  Республикасының  Президенті   Н.Ә.Назарбаевтың жарқын болашаққа  айқара жол ашқан «Қазақстан-2050»  стратегиясында: «ХХІ- ғасыр білім мен ғылым ғасыры, инновациялық технологияның, электронды-ақпараттық техниканың шырқау көкке самғайтын дәуірі.

 
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ИСТОРИИ

Отрышко Анастасия Андреевна

Средняя общеобразовательная комплекс»школа-детский сад» Егіндібұлақ Зелёновского районного отдела образования, Зеленовский район, ЗКО

В условиях современной школы нужны творческие педагоги, способные внести свой вклад в практику образования, а так же учителя, способные к интегративному мышлению. Осуществление обучения путем применения новых технологий, повышение его научного уровня, формирование познавательных навыков обучающихся является актуальной задачей современной системы образования. Внедрение инновационной деятельности в учебно-воспитательный процесс, ориентированный на результат, напрямую зависит от системы управления.

 
АУЫЛ МЕКТЕПТЕРІНДЕГІ БАСТАУЫШ СЫНЫПТА АҚПАРАТТЫҚ – КОММУНИКАТИВТІК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ

Ғарифоллақызы Аягөз

Батыс Қазақстан облысы, Зеленов ауданы, Қасым Ахмиров атындағы ЖОББМБК

Оқытудың жаңа ақпараттық-коммуникациялық технологияларын меңгеру-қазіргі заман талабы. XXI ғасыр –ақпараттық коммуникациялық технологиялардың маңызы зор. Қоғамдағы ақпараттандыру процестерінің қарқынды дамуы жан-жақты,жаңа технологияны меңгерген жеке тұлға  қалыптастыруды  талап етеді.

 
САБАҚ КЕЗЕҢІНДЕ ЖАҢАША ОҚЫТУ ИДЕЯЛАРЫН ЕНДІРУ ТӘСІЛДЕРІ

Құнанова Қалампыр Қуанышқалиқызы

БҚО, Бөкей Ордасы ауданы, Қ.Сағырбаев атындағы жалпы орта білім беретін мектеп-балабақшасының қосымша білім беру педагогі

Бәрімізді бүгінгі таңда алаңдататын мәселе – жас ұрпақтың сапалы білімді игеруі. Ұлтымыздың тірегіне айналар ұрпаққа деген көзқарас Елбасымыздың білім саласына ерекше назар аударуымен айқындалып отыр.

 
СЫНИ ТҰРҒЫСЫНАН ОЙЛАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ АРҚЫЛЫ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ САБАҚТАРЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТТЕРІН АРТТЫРУ

Сыдихова Аяжан Жақсығалиқызы

Қ. Сағырбаев атындағы орта жалпы білім беретін мектеп- балабақшасының қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

Бүгінгі күні мемлекетіміздің өркениетке жету жолындағы өр талабына тұғыр боларлықтай ұрпақ оқыту, тәрбиелеу ісін жаңа сапалық өзгерістер деңгейіне көтеруді талап етіп отыр. Мектеп құрылымында болып жатқан өзгерістер, білім беру мақсаттарының алмасуы, оның дамытушылық сипаттарының бекітілуі, көпнұсқалық оқытуға көшу сияқты мәселелер орындаушылардан шығармашылық бастамалық, жұмыстың жоғары сапасын және кәсібилікті талап етеді.

 
ПӘНДІ ОҚЫТУДА АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ- НӘТИЖЕГЕ БАҒЫТТАЛҒАН ӘДІСТЕРДІҢ БІРІ

Таева Лунара Нурхайровна

Қ. Сағырбаев атындағы орта жалпы білім беретін мектеп- балабақшасының география және тарих пәні мұғалімі,Бөкей Ордасы ауданы, Батыс Қазақстан облысы

Елімізде бүгінгі білім беру саласына жаңашыл мұғалім қажет.Білім беру,білім мазмұнын жаңартумен қатар оқытудың  әдіс-тәсілдерімен  әр түрлі құралдарын  қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді.Қазіргі таңда мұғалімдер тек өз пәнін терең біліп ғана емес, сапалылықты одан әрі арттыру үшін ақпараттық-коммуникациялық технологияны жетік меңгері қажет.

 
АУЫЛ МЕКТЕБІ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ «ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ» САБАҒЫНДА АҚПАРАТТЫҚ КОММУНИКАТИВТІК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ТУРАЛЫ

Жанабаева Арайлым Кенжегалиевна

Батыс Қазақстан облысы, Зеленов ауданы, Подхоз жалпы білім беретін негізгі мектебі

Білім беру сапасын арттыру барлық әлем қауымдастығы үшін маңызды мәселелердің бірі болып табылады. Еліміздің білім саласында білім беру сапасын арттыруға және ауыл мектептердегі оқу мен оқытуды жан-жақты жетілдіру бағытында көптеген бастамалар орын алды.

 
АУЫЛ МЕКТЕПТЕРІНДЕ ФИЗИКА ПӘНІН ОҚЫТУ БАРЫСЫНДА АҚПАРАТТЫҚ-ТЕХНОЛОГИЯНЫ ТИІМДІ ҚОЛДАНУ

Қамашева Ләйлім Қадырқызы

Батыс Қазақстан облысы, Зеленов ауданы, Қасым Ахмиров атындағы ЖОББМБК

Қазіргі кезеңде еліміздің білім беру жүйелерінде бірқатар өзгерістер енгізіліп, олардың жаңа ұлттық модельдері құрылуда. Орта мектепті ақпараттандыру бағдарламасы, жоғары және орта білім берудің мемлекеттік стандарттары, жоғары білімді дамыту стратегиясы жасалып және білім беру жүйесінің дамуының мемлекеттік бағдарламасы, тұжырымдамасы жарияланып іске асырылу үстінде.

 
АҚПАРАТТЫҚ – КОММУНИКАТИВТІК ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ПӘНГЕ ДЕГЕН ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ

Султанбекова Светлана Капсиыковна

БҚО,  Бөрлі ауданы Приурал мектеп – балабақша кешенінің физика, информатика пәнінің ІІ санатты мұғалімі

Қазіргі «XXI ғасыр білім мен ғылымның ғасыры болады» деп Елбасымыз Нұрсұлтан  Назарбаев айтқандай, қоғамымыз, жастарымыз заман талабына сай жаңа ақпараттық технологиямен жұмысқа бет бұрып келеді. Соның ішінде интернет, оның ішінде әлеуметтік желілердің алатын орны жоғары көрсеткіште тұр.

 
БІЛІМ БЕРУ ҮРДІСІНДЕГІ ӨЗГЕРІСТЕРДІ МЕКТЕПТЕ ЕҢГІЗУ АРҚЫЛЫ НӘТИЖЕГЕ БАҒЫТТАЛУ

Райымова Нургуль Юнусовна

Жалпы білім беретін Қособа орта мектеп-балабақша кешені

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев «Мен білім беру жүйесіндегі іс жағдайын түбегейлі өзгертуді стратегиялық міндет деп санаймын », «Ұлттық бәсекелестікке қабілеттілігі бірінші кезекте оның білімділік деңгейімен анықталады», «Білім беру реформасы – Қазақстанның бәсекеге нақтылы қабілеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін аса маңызды құралдардың бірі. Бізге экономикалық және қоғамдық жаңару қажеттіліктеріне сай келетін осы заманғы білім беру жүйесі қажет», - деп атап көрсетті халқына жолдауында.